De Eindtijd, deel 1

01-05-2021 15:45

Het eerste deel van deze vertaling van het interview begint met een introductie van mijzelf en hoe ik wakker werd en bewust en hoe ik daarmee dit interview tegenkwam. Je mag dit uiteraard overslaan. Het eerste deel is niet helemaal letterlijk vertaald, dat is wel het geval in de volgende 4 delen…...

 

Introductie:

Tijdens deze boeiende periode waarin er zoveel speelt en mensen op allerlei manieren tegen elkaar worden uitgespeeld, of moet ik zeggen zich tegen elkaar laten uitspelen? Moet ik steeds denken aan het stuk wat ik in 2008 las op internet, kopieerde en bewaarde, en wat ik met grote regelmaat herlas als ik me weer eens ernstig zorgen maakte over alles wat ik zag gebeuren in de wereld. Dat wat nu gebeurt en waardoor een heleboel mensen wakker zijn geworden, zag ik en met mij nog een aantal mensen al lang van tevoren aankomen. Daarom zijn wij ook minder geschokt of in de war. We hebben ons als het ware wat beter kunnen voorbereiden op deze ‘Storm’. Veel mensen voor wie dit als een donderslag bij heldere hemel kwam zijn nu in paniek en begrijpen niet wat er gebeurt omdat ze vaak heel lang al allerlei signalen niet hebben gezien of hebben genegeerd. Ze luisterden ook niet naar degenen die al lang waarschuwden voor alles wat nu midden in ons blikveld gebeurt. Degenen die toen de signalen al waarnamen werden complotdenkers genoemd.

 

Natuurlijk zal iedereen een keer wakker worden en dat gaat bij de een sneller dan bij de ander. De een is wat meer gehersenspoeld dan de ander. Voor veel mensen is het ook nog steeds onduidelijk wat er nu echt aan het gebeuren is. Ze kijken verbijsterd naar de voorstelling waarvan ze niet wisten dat ze er een kaartje voor hadden gekocht en geloven hun ogen niet.

Er zijn al veel verschillende verklaringen over het internet gegaan, wat de ware reden is waarom dit gebeurt. Het zou zijn om ons allemaal te vaccineren met een chip en tot robot of slaaf te maken. Het is om de mensheid uit te roeien tot een voor de elite hanteerbaar aantal. Het is om een wereldorde neer te zetten, het is om de superrijken rijker te maken. Het is om te voorkomen dat we ons ware potentieel ontdekken Etc etc.

 

Goed ik ga nog een andere verklaring geven, lees het en doe ermee wat u wilt, u hoeft het niet te geloven, doe dat eigenlijk nooit. Lees en denk na en zoek dan uit of er iets van waarheid in zou kunnen zitten. Ik vraag niet van u om mij op mijn woord te geloven. Ga zelf op onderzoek en kijk of er gronden zijn waarop dit waar zou kunnen zijn. Waarom ik denk dat dit het dichtst bij de waarheid komt, is omdat ik al jarenlang onderzoek doe naar alles wat er gaande is in de wereld. Dus ik onderzoek de wereld buiten mezelf. Maar omdat ik ook een binnenwereld heb, net al u, heb ik die ook grondig onderzocht. Door ‘toeval’ kwamen er allerlei dingen op mijn pad, die me daartoe hebben aangezet.  Ik mediteer al heel lang (sinds 1989). Ik volg daartoe de Vipassana methode. Maar ik denk dat de manier waarop je mediteert niet uitmaakt. In de meditaties heb ik mezelf heel diep leren kennen. Al mijn licht en schaduwkanten. Mijn ego en mijn engelen kant. Mijn dromen en mijn angsten. Ik heb prachtige dingen mogen zien in mijn meditaties, terwijl mijn ‘buitenwereld’ op dat moment, hard akelig en meedogenloos was. Waren mijn meditaties onvoorstelbaar mooi en vredig, de ervaringen die ik had in de bovenwereld waren dat zeker niet. Mediteren hielp me de moeilijke tijd overleven. Na jaren mediteren (25 jaar) raakte ik plots in mijn hart. Hoe is dat? Hoe kan dat? Ja dat valt eigenlijk moeilijk te beschrijven. Ik had er al zo vaak over gelezen, maar het lukte mij niet. Ik moest als het ware eerst een barrière van prikkeldraad opruimen, die mijn hart blokkeerde. Dat heb ik op allerlei mogelijke manieren gedaan en ik had de moed dat het ooit zou lukken eigenlijk al opgegeven en toen mocht ik binnen.

 

Vanaf dat moment heb ik de meest ongelofelijke ervaringen gehad in mijn hart. Gesprekken met dieren, met overledenen, vorige levens gezien, reizen door het universum. Met mensen gesproken (met hun ziel) die allemaal een huis hebben in mijn hartwereld. Elk mens die ik ooit in mijn hart heb gesloten heeft een huis in mijn hart. Ook de mensen met wie bv de contacten in de ‘buitenwereld’ zijn verbroken.  En ik heb van dingen   die ik daar zag en leerde vaak bewijzen gekregen in de buiten wereld. Goed als je nu bent afgehaakt omdat dit helemaal idioot klinkt en als een sprookje zoals een mevrouw een paar dagen geleden boos aan me vroeg. ‘Waar haal je die sekte achtige sprookjes vandaan’? Tja iedereen mag dat vinden, iedereen mag het veroordelen. Daar schaadt u mij niet mee, alleen uzelf. Ik nodig iedereen die zo denkt en afweer voelt, om toch even verder te lezen.  Afhaken en, veroordelen kan altijd nog. Niet dat ik daarvan schrik, ik ben mijn hele leven al als een buitenbeentje behandeld. Ik weet inmiddels wie en wat ik echt ben, en dat geeft me zoveel rust dat al deze dingen me meer niet uit balans kunnen halen.

Goed dat stuk tekst uit 2008 is in het Engels, en 60 pagina’s lang’ dus best een stevige ‘boterham’. Maar ik heb inmiddels heel goed geleerd (nadat ik heel vaak heb gefaald) om te weten waar ik op kan vertrouwen. Dit stuk tekst voelt voor mij heel oprecht en authentiek.

 

Het interview en de introductie van Hidden Hand

Het is een interview met een insider’ uit een van de illuminatie families. Hij krijgt de opdracht om het publiek de kans te geven vragen te stellen. En hij benoemt dat als een van de wetten van zijn schepper. Een keer in de zoveel tijd moeten ze ons achter de schermen laten kijken. En hij moet de vragen die gesteld worden dan ook oprecht beantwoorden. Hij stelt zichzelf voor als een lid van de heersende bloedlijn familie, (de bloedlijnen zijn heel belangrijk, ik heb al dingen gelezen waarin wordt gezegd dat de ‘oorlog’ die nu gaande is voornamelijk over de bloedlijnen gaat.)

 

Deze insider bepaalt de regels: namelijk: blijf respectvol, als je mij niet respectvol benadert doe ik dat ook niet met jou. Ik besluit of ik je vraag kan en mag beantwoorden. Sommige dingen mag ik niet openbaar maken. Stel intelligente vragen. Gebruik deze tijd goed. Het interview is uitgesmeerd over een paar dagen. Soms moet hij weg en wordt het gestopt, maar de dag erna gaat het dan verder. De mensen die deelnemen stellen heel goede vragen en het wordt een open en respectvol gesprek. De man die zich HH: Hidden Hand noemt waardeert dat ook.

 

Hij legt uit hoe de top van zijn familie-piramide in elkaar zit.  Hoe de bloedlijnen in elkaar zitten, en de families. Je kunt nooit door huwelijk of wat dan ook in hun familie komen. Alleen door geboorte, en je kunt er ook nooit uit. Hun levens worden door de familie bepaald, ze mogen niet kiezen wat ze gaan doen of met wie ze trouwen. Dat wordt allemaal door de ‘familie’ bepaald. De bloedlijn: de familie heeft geen aards DNA, ze zijn eigenlijk niet ‘menselijk’.  Ze zijn buitenaardse entiteiten. Ze trouwen altijd binnen de bloedlijnen, waarin je de ‘huizen’ hebt. Niemand heeft ooit met deze code gebroken. Ieder lid blijft trouw aan de regels. Men trouwt nooit met buitenstaanders. Ieder lid van de familie wordt opgeleid en getraind in een bepaalde discipline vanaf hun vroegste kindertijd, en er zijn een aantal disciplines:

Leger, overheid, spiritualiteit, wetenschap, onderwijs, leiderschap. Leden van de familie hebben alle sleutelposities in elke tak van deze disciplines wereldwijd. Zo   beheren ze ook de media en het financiële establishment.

Ik hoor je nu al denken ja zie je wel die illuminatie, alles klopt het zijn criminelen, misdadigers. Maar stel je oordeel nog even uit, Want het wordt nog heel interessant.

 

Er zijn codes waarin de leden van de familie elkaar kunnen herkennen.  Bijvoorbeeld de ‘verborgen hand’, foto’s tonen aan  dat Napoleon een insider was. Hij vertelt dan hoe alles werkt, dat je om mensen tot slaaf te maken ze de illusie van vrijheid moet geven. Nu dat weten jullie al (neem ik aan) dan vraagt iemand hoe wordt de timing bepaald om informatie af te geven. Dat moment wordt bepaald door de ‘suprême wereld council’,  en altijd in overeenstemming met de wil van de schepper (dat is ook onze ‘schepper’, dat is de Creator, of  bron of hoe je hem wil noemen)  Hij vertelt  op een vraag dat mensen  inderdaad   door hen worden gezien als ‘vee’ en als ‘collateral’, = bijkomend. En dat we worden heen en weer geschoven als pionnen op een schaakbord. Binnen de familie, doen de meesten jullie geen direct kwaad zegt hij. Het is binnen de Goddelijke afstemming dat wij onze rol in het spel moeten spelen, de rol die we hebben ontvangen van de Creator.

In veel opzichten is het in ons eigen belang dat jullie worden voorbereid op het moment van de oogst (harvest) en dat gebeurt niet precies op de manier die jullie  zelf  verkiezen.

 

De ‘harvest’, het oogsten is de ‘eindtijd’, en dat is dus nu. Hij zegt ook dat die is beschreven in zowat elke spiritueel boek ooit geschreven.

Het gaat erom dat zij de opdracht hebben om ons te verleiden om de negatieve polariteit te kiezen, in alles wat we doen. Hij zegt ook dat de tijd bijna op is.  Degenen die het niet ‘maken’ moeten de cyclus overdoen (minstens de 26000 jaar), in vele levens op deze planeet in 3D.(dit legt hij later wat meer in detail uit.)

Iemand vraagt naar de verlosser, de Messias. Hij zegt, stop met buiten jezelf naar verlossing te zoeken.

 

Dan vertelt hij dat er heersende bloedlijnen waren op aarde lang voordat Jahweh op aarde kwam. Jahweh is een creator, maar niet ‘De’ creator, dat is de ‘Enige eeuwige Creator’, de bron zou je kunnen zijn, de bron van alles. Er zijn andere en hogere goden dan Jahweh, (durf buiten de box te denken over de schepping zegt hij). De namen van heersers die wij kennen zijn niet ‘de’ heersende bloedlijnen? De echte heersers kunnen we niet kennen.

 

Dan vraagt iemand om een bewijs van een gebeurtenis waarvan hij weet dat die gaat gebeuren. Hij noemt dan de aandelenmarkt die zijn gecontroleerde vernietigende werking zal doen. Met bail-outs en rescue pakketten.  In 2008, dus dat klopt wel. Hij vertelt ook dat niet alles vastligt er liggen meerdere scenario’s klaar, die worden bepaald door de tijdlijnen en door wat wij doen. Hij zegt ook dat verkiezingen en partijen illusies zijn, er is maar één partij en die wint altijd en dat is de Familie. Democratie is dus ook een illusie.

Hij zegt ook dat er dramatische veranderingen in de natuur en het klimaat zullen optreden in aanloop naar de oogst-eindtijd.

Hij heeft ook humor, het is niet onaangenaam om zijn uitleg te lezen. Hij voelt ‘goed’. Voor mij.

Iemand vraagt dan, is jouw ‘creator, dezelfde als mijn creator. Dat vindt hij een hele goede vraag. En dan geeft hij een totaal ander scheppingsverhaal dan wat wij kennen. Hij vertelt over de oerbron, de Ene Oneindige Creator, die zich manifesteert uit oneindige intelligentie. Hij zegt in werkelijkheid is de Creator, (de Ene oneindige) een punt van gefocust bewustzijn, of gewaar zijn in oneindige intelligentie. Zij wordt zich van zichzelf bewust en begint te creëren. Dan ontstaat de grote centrale zon, die zich weer opdeelt in kleinere deeltjes die zich ook weer elk kunnen manifesteren als Creators, of centrale zonnen. In andere woorden elke nieuwe creatie is een stapje verder weg van het totale bewust- en gewaar zijn. In het begin was er niet het woord, maar de gedachte. Het woord is de geuite gedachte en manifesteert zich als creatie. Gedachten scheppen en woorden scheppen…Onthoud dat.

Er is eenheid, eenheid is alles wat er is. Oneindige intelligente en oneindige energie zijn Een. De twee zijn een. En in hen is het potentieel voor alle creatie. Deze staat van bewustzijn zou je ‘ZIJN’ of bestaan kunnen noemen.

 

Als gevolg van De eerste ‘wet’ van de Creatie, ontvangt de creator de ‘vrije wil’ om zichzelf te ontdekken en te leren kennen als geïndividualiseerd  oneindig aspect van ‘Het Ene’. Dan krijg je dat scheppingsproces steeds een stapje lager, in elke lagere stap is  steeds minder bewustzijn. Er worden planetaire entiteiten geschapen (zielen, alles is bezield) en die beginnen hun ervaringen in de eerste dichtheid, de eerste dimensie, net als alle andere creaties zijn deze zielen allemaal een uniek deel van ‘De oneindige Ene’.

 

Op het laagste niveau de eerste dimensie is er heel weinig bewustzijn, op de tweede laag de tweede dimensie is de laagste dimensie waarin een menselijke ziel kan incarneren. Daar ontstaat  er een ontwakend bewustzijn van zichzelf, en van afscheiding, daar wordt voor het eerst ‘het zelf’ ervaren als afgescheiden van de ander, van de bron. De eenheid is vergeten. In de derde dimensie begint een verlangen te ontwaken naar het licht en de liefde,  En dat zet zich door in de volgende  dimensies tot en met de 8e  waar dat verlangen naar licht en liefde sterker wordt en uiteindelijk zorgt voor het terugkeren naar de bron, de oneindige Eenheid.

 

Dan legt hij uit dat dat zijn creator ‘wel en niet’ dezelfde is als die van ons. Uiteindelijk komen we allemaal, dus hij ook en ‘de familie’ ook uit de oneindige ‘Eenheid’. Maar we worden niet direct gecreëerd door de oneindige creator, maar door onze eigen ‘onder-god’. Dus hoewel we allemaal een ‘deeltje’ zijn van de oneindige ‘eenheid’. Zijn onze actuele werkelijke scheppers niet hetzelfde. Degene die wij (een groot deel van de mensheid) God of Yahweh noemen, is niet de ene en enige god, hij is een onder-god. Onze creator is degene die jullie ‘Lucifer’ noemen, de lichtdrager en de Morningstar.  Onze creator is niet ‘Satan of de duivel’ zoals hij is neergezet in jullie bijbel en andere geschriften. Lucifer is een groepsziel die zich heeft ontwikkeld tot de 6e dimensie. Wat betekent dat we een hogere status hebben omdat we op hoger ontwikkelings- niveau staan dan Yahweh. Lucifer zou je kunnen zien als een zon of een   lichtgevende ster. Of wanneer je ons terugkeren in de derde dimensie bekijkt zou je ons kunnen waarnemen als engel of lichtwezen.

 

Wanneer een groepsziel complex zich heeft ontwikkeld tot dat niveau, (dat bereik je door vallen en opstaan). Dan is het nog maar een klein sprongetje naar de 8e dimensie, terug naar de bron, terug naar de Eenheid.

 

Hij vertelt verder wij (onze bloedlijnfamilies)  stonden als  groepsziel op het punt om naar  de zevende dimensie te gaan. Maar op dit niveau voor de ‘harvest’, de oogst ( eindtijd) moesten we beslissen of om verder te ontwikkelen of om anderen in lagere dimensies te helpen met hun evolutie, door onze kennis en wijsheid door te geven, wanneer die anderen dat wensen. Wij besloten om onze  galactische broeders en zusters  in lager dimensies te helpen. We werden uitgenodigd om een uitdagende taak op ons te nemen, door de council of Elders (de raad van oudsten) die werken als de bewakers van dit heelal vanuit hun 8e dimensionale hoofdkwartier op de planeet Saturnus.

 

Yahweh, had de bewoners van zijn planeet geen vrije wil gegeven . Dat was zijn recht vanuit zijn status. Vrije wil is de manier om jezelf te ontdekken, te leren kennen.  Voor degenen die incarneerden  op deze planeet was dus erg weinig vooruitgang te bespeuren. Om die reden werd onze hulp ingeroepen, als Lucifer zielengroep. De opdracht werd gegeven door de Raad van oudsten. Dus we ‘vielen’ terug naar een plek waar we met hard werken en focussen, weer in staat waren een materiele versie van onszelf neer te zetten in 3D.

 

Yahweh had ermee ingestemd, eigenlijk had hij zelf om hulp gevraagd aan de Raad van oudsten om onze kennis en wijsheid in te zetten die wij vergaard hebben in al onze transformaties. Omdat er geen vrije wil was op aarde was er ook geen dualiteit (polariteit) en dus niets om tussen te kiezen. Net zoals in de bijbel staat het was een paradijsje. Maar de wezens die daar incarneerden hadden geen mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Dus er was weinig hoop dat ze ooit op eigen kracht de weg terug naar Eenheid zouden vinden. Yahweh was gelukkig met zijn eigen kleine paradijsje. Maar het was in feite een prachtige gevangenis. Met Yahweh als dictator.

Zonder  de tegenstellingen, die voortkomen uit de vrije wil, is er alleen eenheid van licht en liefde, maar geen mogelijkheid om iets anders te ervaren. Dus we moesten voor een verandering zorgen die polariteit teweeg zou brengen.  Yahweh stemde in met het inbrengen van de vrije wil. Hij was ervan overtuigd dat zijn gelukkige mensjes helemaal geen behoefte aan keuzes had  en dat ze voor zijn paradijs zouden kiezen. Dus toen hij hen ‘de boom van goed en kwaad’ toonde ( die niet echt bestond, het is een metafoor voor de kennis van de tegenstellingen, positief of negatief) Yahweh nam de mensen  mee naar zijn tuin en vertelde hen dat ze alles mochten doen, behalve dat ene ding. En daarmee creëerde hij in hen de wens om juist datgene te doen wat ze niet mochten doen. Hij gaf hen daarmee een keuze.  Ze kozen ervoor de kennis van de tegenstellingen aan den lijve te ervaren, en vielen daarmee uit hun onwetend onbewuste paradijs en de rest is geschiedenis..

 

Omdat Yahweh had verwacht dat zijn ‘kinderen ‘ hem zouden blijven gehoorzamen ook al was er nu vrije wil, wat ze niet deden, werd hij boos, woedend. Zoals hij zelf beschrijft in zijn geschriften, werd hij een jaloerse  en wraakzuchtige god. (dat is een van de vele verwarrende dingen in de bijbel, want een god die alleen liefde is, kan niet boos zijn, maar een onder-god wel, want dat is niet de Oneindige Ene…).Wij als zielengroep Lucifer hadden al toegezegd om een paar cyclussen te blijven om de katalysator te zijn die het proces op gang brengt,  namelijk door de mensen  de negatieve mogelijkheden aan te bieden. Of zoals jullie het noemen het ‘kwaad’. Nu de vrije wil er eenmaal was kon Jahweh het niet meer ongedaan maken en wij moesten blijven om de polariteit te blijven stimuleren. Yahweh  in zijn woede sloot ons echter in  binnen de astrale velden van de aarde. Wat erg onaangenaam is voor iemand van ons ontwikkelingsniveau.  We konden niet meer weg. De raad van oudsten gaven ons de keuze om bevrijd te worden, tegen Yahweh’s wil. Maar dan werd ons contract om de planeet te dienen verbroken. Of  we konden kiezen om ons contract uit te dienen en de ‘wraak’ van Jahweh te verdragen. We kozen om te blijven en als karmisch gevolg van de ‘lockdown’ door Yahweh kregen wij het recht om te heersen over Yahweh’s mensen gedurende onze  fysieke incarnaties tijdens onze periode op aarde. Dat recht werd ons gegeven door de supreme wereld council.

 

Maar laat ons duidelijk zijn over een belangrijk ding. Dit hele gebeuren waarin we incarneren in fysieke levens, is een ingewikkeld  en vakkundig in elkaar gezet spel waarin de Ene oneindige Creator het spel speelt dat hij vergeet wie hij is, op zo’n manier dat hij al spelend leert zichzelf weer te herinneren en terwijl hij dat doet zichzelf kan  leren kennen en ervaren als Creator. Dat alles via ons kleine individuele sprankeltjes van het ‘ Al Dat Is’. Achteraf na de ‘voorstelling’ en tussen de levens door zijn we – wij en jullie, wij allemaal, dikke vrienden met elkaar. Daar zijn we  broeders en zusters in ‘de Ene’.

 

Tussen de levens door hebben we enorm veel plezier over onze rollen die we hebben gespeeld in ‘het spel’, en dan kijken we uit  en bereiden ons  samen voor op de  volgende afleveringen van het spel.

 

Ik hoop dat jullie in het bovenstaande ook een beeld hebben gekregen van onze interpretatie van goed en kwaad.

De vraag die de volgende persoon stelt is: kun je wat meer uitleggen over de ‘harvest, de oogst? Iemand vraagt dan is 21 December 2012 de dag van de oogst.

Hij antwoordt met te zeggen dat op die dag inderdaad de Lord of the harvest terugkeert. De heer van de oogst, Je kent hem misschien als Nibiru. Lees de Maya voorspellingen voor meer details over hoe de galactische en universele cyclussen werken.  ( de mensen die de Maya kalender vertaalden hebben  blijkbaar iets over het hooft gezien, want de planetaire uitlijning die erin beschreven staat vond plaats op 21 juni 2020) De ‘reizigers’ die hen die informatie gaven, waren dezelfde die Atlantis bezochten. De Maya’s  kozen ervoor om met die informatie te creëren vanuit de positieve vibratie van de tegenstellingen en de Atlantianen kozen ervoor om dat te doen vanuit de negatieve pool.

 

Er is een vraag naar de Gnostieke teksten en hij antwoord daarop dat er veel waarheid is in deze teksten maar er zijn ook vergissingen.  De informatie is niet puur het is door veel filters gegaan.

 

Jullie zijn inderdaad Goddelijke zielen, jullie zijn sprankeltjes of zaadjes van de Ene Oneindige Creator. Jullie zijn het leven zelf (licht) je herinnerend en lerend wie jullie werkelijk zijn, ( wij zijn hier gekomen om jullie  hierbij te helpen) en ja op dit moment zitten jullie in ‘quarantaine ‘op deze planeet die jullie aarde noemen. Je mag daar jullie  creator Yahweh voor  bedanken. Jullie zijn de nakomelingen van Yahweh, of de individuaties van zijn zielengroep. Jullie zijn in feite Yahweh. Het karmische effect van het feit dat hij ons heeft ingesloten in de aardse atmosfeer heeft ook impact op jullie. Meer kan ik hier niet over zeggen want dan schaad ik de ‘’Wet van Verwarring.  De rest moet je zelf onderzoeken en uitwerken voor jezelf.

 

Nu over de oogsttijd, jullie planeet gehoorzaamt aan de wetten van de creatie van fr Galactische Logos.  De Galaxy loopt in tijdcycli, bekend als de precessie van de Equinox. Day betreft een cyclus van 26000 jaar (ongeveer) aarde gaat dan door de twaalf tekens van de dierenriem en dat duurt ongeveer 2.152 jaar. Elk van deze astrologische omwentelingen representeren een maand van het Grote Kosmische Jaar. Deze Maya cyclus correspondeert ook met een 26000 jarige relatie van de zon die in baan komt met Alcyon, de centrale ster van de zeven zusters Pleiadische constellatie. Het eind van deze cyclus betekent een ‘oogst, een nieuwe wereld, en een nieuwe creatie. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het is de tijd van de grote oogst.  Kleinere cycli hebben ook een oogst maar dan gaat het leven op aarde door ‘als normaal’. Grote Cycli betekenen een grote oogst en dat betekent het einde van het huidige leven in de derde dimensie. Zie het al een soort van een kosmische reiniging terwijl de planeet rust neemt en zichzelf herstelt.

 

Als deze levens-cyclus eindigt: zal alles sterven, en alles zal nieuw gemaakt worden.

reacties  0 reacties reageren