Deel 3 eindtijd

03-05-2021 15:53

Vervolg van het interview. Ik wil er even op wijzen dat de vragenstellers steeds anderen zijn. Iedereen die wilde kon vragen stellen tijdens dat interview. Dat gebeurde online, als een soort chatten. Niet elke vragensteller is even intelligent, en/of  respectvol.

 

Vraagsteller: Waarom vecht de zielengroep Lucifer niet voor de vrijheid van alle zielen? Als Lucifer vrijheid van wil en kennis vertegenwoordigt en de lichtverspreider is, waarom gaan degenen die Lucifer dienen niet hetzelfde als de bijbelse versie van Lucifer en gaan in tegen de tirannie van de Oudsten?

HH: dat is een goede vraag. De council van Oudsten zijn het absolute tegendeel van tirannen. Zij zijn de wijze en liefdevolle bewakers van onze galaxy. Er is zoveel wat vanuit 3D perspectief moeilijk te begrijpen valt. Als je een hogere dimensie betreedt zul je zien dat alles maar dan ook alles in balans is en dat er alleen eenheid is. Alles wat anders is dan eenheid is illusie of gedachtevorm.

 

De council van oudsten gaf ons verschillende mogelijkheden. We kozen ervoor om hier te blijven om jullie te helpen ondanks de prijs die het ons kost. Dat is de kern van liefdevolle hulp aan anderen ( service to others) Het paradoxale hierin is dat in deze verhaallijn we zijn allemaal samen aan het co-creëren, om jullie op de beste manier te helpen wij buitengewoon zelfzuchtig moeten zijn. Ik houd van de  ironische humor van onze  beider Creator.  En deel een van je vraag; de bijbelse beschrijving van een oorlog in de hemel is niet helemaal onwaar. Ik zal het uitleggen.

 

Ons oorspronkelijke contract was om de vrije wil als  katalysator te introduceren op aarde. Toen Yahweh begon te debatteren met de council van oudsten was hij eigenlijk helemaal niet van plan  om  hulp te vragen om de vrije wil toe te laten. Hij vroeg  hoe hij het beste zijn evolutionair proces kon versnellen. Maar zoals ik zei hij voerde een goedaardig dictatorschap uit. Wij hadden net een opdracht beëindigd in Tau Ceti ( een planeet die lijkt  op de zon) en we hadden verslag uitgebracht en keken uit naar onze volgende verplichting. Wij als zielengroep Lucifer waren uitgestuurd op een onderzoeksmissie naar de aarde en om Yahweh te ontmoeten, om zijn planetaire creatie te evalueren en hem ideeën te geven hoe hij zijn ‘kinderen’ het beste kon stimuleren om vooruitgang te boeken.  We bekeken veel mogelijkheden, en brachten daar verslag over uit aan de council en aan Yahweh. In onze ogen was de beste optie om een snelle ontwikkeling op gang te brengen de introductie van de ‘vrije wil’. Het was niet direct  de vrije wil die Yahweh wilde, hij zocht alleen een katalysator. Hij was helemaal niet blij met ons voorstel dat hij de vrije wil nodig had. Hij was blij met zijn harmonieuze paradijsje, en hij wilde er niet de controle over verliezen. Uiteindelijk overtuigde de council hem dat dit de beste manier zou zijn en hij aanvaardde het onder protest. Wij keerden terug naar de aarde, hadden een kort overleg met Yahweh om te  bespreken hoe we de vrije wil het beste konden implementeren. Yahweh was  zeer  overtuigd dat dat zijn ‘kinderen’ loyaal zouden blijven aan hem en dat ze zo tevreden waren met hun manier van leven dat ze hem zouden vertrouwen en zijn advies zouden opvolgen. Dat was  volgens Yahweh de hoofdreden dat de vrije wil geen goede katalysator zou zijn.  Daarom stemde hij in met het concept van de boom der kennis. Hij geloofde dat het hem gelijk zou geven. Toen dat niet gebeurde, werd hij boos, heel erg boos. Gooide  bij wijze van spreken zijn ‘speelgoed’ uit de kinderwagen en de mensen uit zijn paradijs. En gaf hen een enorm schuldgevoel over hoe ze zijn vertrouwen hadden beschaamd, en ongehoorzaam waren geweest? Dat is geen eervolle manier van doen voor een Logos (onder-god) maar dat is nu eenmaal mogelijk onder de vrije wil.

 

Het volgende probleem was dat zijn ‘kroost’ zo dankbaar waren voor onze hulp, dat Yahweh een jaloerse god werd. Daaruit ontstond het  hele ‘je zult geen andere goden aanbidden dan mij, ‘ding’. Wij waren helemaal niet gelukkig met deze situatie omdat een Logos( onder-god zich niet zo hoort te gedragen met zijn nakomelingen, ze zijn tenslotte ‘Een’. Toen we het plan hadden om de planeet te verlaten om naar de Council te gaan verhinderde Yahweh ons vertrek.  We probeerden opnieuw weg te gaan, en toen werden we in de Astrale velden van de aarde gevangengezet. De Council gaf de opdracht om ons vrij te laten, maar omdat we op die manier ons contract zouden moeten beëindigen om de wereld te helpen evolueren besloten we toch te blijven We vonden de mensen hele aardige wezens echt positief gericht, en we wilden blijven om hen te helpen. Maar we wilden ook vrij zijn om te kunnen gaan en staan waar we wilden. De enige manier om te kunnen blijven was door gevangen te blijven als groepsziel, wat een aantal cyclussen van incarnatie voor ons zou betekenen. (als individuele zielen) iets wat we al heel lang niet meer hadden gedaan. Zoals ik al eerder vertelde: er is geen goed of kwaad gezien vanaf een hoger perspectief, maar er blijven altijd de consequenties voor iedere daad. Dat heet de wet van het karmische effect. Het contract was al gemaakt tussen Yahweh,  ons en de council om de katalysator te zijn en we hadden dus het recht om hier te zijn.  Het karmische effect van  het feit dat Yahweh ons gevangen had gezet op het macrokosmisch niveau, was dat zijn individuele zielen gevangenen zouden zijn op microkosmisch niveau. De oneindige Creator gaf Yahweh en allen de gave van de vrije wil om te Creëren wat we willen, maar het karmische effect hiervan is dat de council de planeet in quarantaine heeft geplaatst. Een bepaalde evolutionaire ontwikkeling is vereist om een functionerend onderdeel te kunnen zijn van de Positieve Verenigde Galactische Gemeenschap.

 

Wanneer we strijden voor de vrijheid van alle zielen, vergeet nooit dat dit uiteindelijk slechts een Spel is, waar we allemaal aan deelnemen. We zijn acteurs, spelend op het toneel van het leven. Deze wereld is een illusie, een ‘gedachte-vorm’. Niemand gaat echt dood, en niemand wordt werkelijk gewond. Tussen de incarnaties is weet je dit heel goed. Maar de regels van het spel maken het noodzakelijk dat je moet vergeten wie je werkelijk bent, zodat je gelooft dat dit allemaal ‘echt’ is terwijl je het levensspel speelt. Dat is een essentiële voorwaarde zodat je echte  keuzes moet maken. Anders zou het spel veel te simpel zijn.

Deze wereld is geen realiteit, maar we kunnen er werkelijkheid in ervaren als we daarvoor kiezen.

 

Vragenstellen: oké dus jouw familie en je elite vrienden zijn dus evenzeer gevangen in het aardse rijk als wij dat zijn. Maar waarom zou je dan actief slavernij propageren?

HH: omdat dat een onderdeel is van het contract wat we moeten uitvoeren in dit spel. Om te kunnen ‘winnen’ of beter gezegd om succesvol te kunnen zijn, moeten we zo negatief gepolariseerd zijn als mogelijk. Zelfzuchtig, egoïstisch in het extreme. Geweld, oorlog, haat, hebzucht, controle, slavernij, genocide, martelen, morele achteruitgang, prostitutie, drugs, al deze dingen en meer, dienen ons doel in het Spel. Het verschil tussen ons en jullie is dat wij weten dat we ‘spelen’.  Hoe minder begrip jullie hebben van het spel, en hoe minder jullie je herinneren dat je een ‘speler’ bent , hoe zinlozer het leven wordt. In alle  deze negativiteit geven we jullie  allerlei gereedschappen. Maar jullie zien dat niet.

Het gaat er niet om wat wij doen, maar hoe jullie er op reageren, dat is belangrijk. Wij geven de instrumenten. Jij hebt je vrije wilsbeslissing  hoe je ze gebruikt. Jij moet  je verantwoordelijkheid nemen. Er is er maar EEN van ONS ( van hen en ons)  hier, begrijp dat en dan begrijp je het spel.

 

Vragensteller: wat ik buitengewoon interessant vind is het concept van de Grote eeuw van precessie die uitgesplitst wordt in 5 cyclussen van 5.125 jaar. 3113 BC het begin van onze huidige sub-eeuw was een heel actieve periode. Is de constructie van de stenen monumenten in West-Europa, het midden oosten, en Egypte, in deze tijd gerelateerd aan de herkenning van deze cyclus? Wat was het doel van de Engelse Stone Henge cirkels en  piramides van Egypte? Het zijn vast meer dan markeerpunten van een tijdperk-wisseling. Zij  moeten heel belangrijk zijn geweest. Wat ik graag zou willen weten, waren de bouwers van deze monumenten leden van de slavenpopulatie die trachten te begrijpen hoe het bestaan in elkaar zat, of waren het leden van jullie bloedlijn elites?

HH: ja er is groot belang in deze voorvallen, met betrekking tot de periode waarin ze plaatsvonden. Het Groeps Zielen Complex Ra, was de architect van deze structuren. Ze werden gecreëerd vanuit gedachten. Als iemand begrijpt en inziet dat alles illusie is, of gedachte, dan is men in staat de krachten van gedachten te gebruiken om de illusies te manipuleren. Alle dingen zichtbaar en onzichtbaar, zijn met elkaar verbonden levenskracht energie. Als je eenmaal weet wat de magiër weet dan begrijp je dat het geen magie is, het is een Creatie instrument.

HH: Dank je wel voor je vragen die waren heel diep.

 

Vragensteller.   Het is jouw soort wat de wereld ten gronde richt. Denkend dat je Hoger bent dan iedereen. Als ik jou tegenkwam in het echt leven, dan zou dat geen prettige ontmoeting worden.

HH: je hebt gebrek aan inzicht, om maar niet te spreken van welvoeglijkheid. (beleefdheid) Maar om ‘Hoger’ te kunnen begrijpen, probeer even buiten de box te denken. Als ik over straat loop en jij vliegt boven me in een vliegtuig, maakt dat jou dan beter dan mij?

Nee het maakt je alleen Hoger.

 

Vragensteller: Ik wil je in de hel zien.

HH: Wees voorzichtig met wat je wenst. Alle gedachten en woorden worden creaties.

Vragensteller: Als Jahweh een positieve polariteit wezen is, hoe kan hij dan wraakzuchtig en jaloers zijn?

 

HH: Heeft Jahweh een vrije wil? Denk je over jezelf als een  redelijk positief mens? Kun je desondanks af en toe toch nog wraakzuchtig  en jaloers  zijn? Is Jahweh jou in het groot?

 

Vragensteller: zijn er in de loop van de tijd anderen geweest die claimden Jahweh te zijn?

HH: ja dat is af en toe gebeurd.

 

Vragensteller: Ik zou graag weten hoe wij kunnen kiezen voor het positieve pad: ‘service to others’ het dienen van anderen, in tegenstelling tot het negatieve pad: ‘ service to self’. (egoïsme, eigenbelang)

Is deze aanname correct? Om te kiezen voor het positieve pad, moeten minstens 51 % van onze gedachten en daden gericht zijn op het helpen van anderen. Voor het negatieve pad, minstens 95 % van onze gedachten en daden moeten gericht zijn op onszelf. Tussen beiden ligt de kloof van onverschilligheid.

HH: je aanname klopt helemaal. Dan begrijp je meteen hoe moeilijk het is en hoe hard we moeten werken voor negativiteit. Het vraagt een hoop inzet om 95% negativiteit te bereiken. Tegelijkertijd zou je verbaasd zijn hoeveel mensen op de planeet momenteel dicht bij de 51% positief zijn.

 

Vragensteller: hoe kies je een ‘service to others’ pad? ( dienen van anderen)

HH: wees goed voor jezelf. Koester een oprechte liefde voor het leven en voor ‘Zijn’. Wees  elke dag oprecht dankbaar naar de Creator, voor het feit dat hij jou in het leven heeft gebracht en voor zijn overvloed. Je hebt het overleefd tot hiertoe, nietwaar? Je hebt misschien niet alles wat je wenst, maar je hebt alles wat je nodig hebt, om te kunnen realiseren wat je je hebt voorgenomen toen je hier incarneerde. Wees daar dankbaar voor. Toon erkenning en dankbaarheid aan de Oneindige Creator, voor alles wat zij heeft gedaan en doet voor jou. Het heeft je het cadeau van de levenservaring  gegeven, en het biedt je de Vrije Wil om te beslissen wat je ermee wil doen. Wees opmerkzaam op je gedachten, want ze zijn machtiger en krachtiger dan je je kunt voorstellen.

Als je begint vanuit een gevoel van Liefde voor en dienstbaar zijn aan je Creator, dan zal een leven waarin je dienstbaar bent naar anderen vanzelf ontstaan. Kijk altijd naar mogelijkheden om je medemensen te kunnen helpen. Ondersteun anderen, bemoedig ze. Geef mensen een goed gevoel over zichzelf en druk ze niet naar beneden. Wees een lichtbaken in een donkere wereld.

 

Heeft die oude dame een helpende hand nodig voor haar zware boodschappentas. Hoe behandel je die dakloze die jou vraagt om wat geld voor zijn onderdak? Ooit gehoord van ‘angels in disguise’? Engelen in vermomming? Kijk goed en zie de goddelijke gloed in het hart van elk levend wezen. Behandel mensen zoals je zelf behandeld wil worden en zoals je je Creator zou behandelen als hij direct met he zou spreken. Want zoals je het doet voor de ‘minsten der mijnen, zo doe je het naar mij’. De wet van uitstraling en aantrekking. Je gedachten, woorden en daden, keren bij je terug. Ontwikkel en koester een houding van nederige dankbaarheid. Je kunt niet veel verkeerd doen met zo’n houding. De wens om te dienen ( helpen) stroomt vanzelf uit een dankbaar hart.

Vragensteller: als we leven met een ‘service to others’ (anderen helpen) instelling om daarmee eenheid te verdienen met de Oneindige Bron, is dat eigenlijk geen zelfgerichtheid, egoïsme? Hoe maken jullie het onderscheid tussen de negatieve en positieve tegenstelling?

 

HH: Je bent niet anderen aan het dienen, of helpen om eenheid met de Oneindige bron van Alles te verkrijgen. Je helpt anderen omdat je van hen houdt als van jezelf. Anderen zijn een deel van jou. Dat is waarom de wet van aantrekking werkt.  Eerlijk wat je doet naar mij , doe je naar jezelf. Wat je anderen aandoet, doe je jezelf aan. We zijn allemaal Een, in de Oneindige Creatie. Afgescheidenheid is een illusie, omdat je alleen kunt zien dat er is in de 3e dimensie. Je kunt het hele plaatje niet zien.

We bereiken Eenheid met de Oneindige Bron van Alles, als een gevolg van  een opwaartse spiraal van positieve ontwikkeling. We zijn allemaal op de weg terug naar waar we vandaan kwamen. We zijn allemaal op weg  terug naar Huis.

 

Vragensteller: ik begrijp dat het voor alle zielen belangrijk is om het positieve pad te kiezen, om uiteindelijk te kunnen een-worden met de Oneindige Creator. Als dit waar is, wat is dan de rechtvaardiging om dan nu  het negatieve pad te  voor jullie en voor ons?

 

HH: een scherpzinnige vraag. Ja alle zielen leren dat de positieve weg , is de weg die naar Huis leidt. Maar eenmaal  geïncarneerd in de 3e dimensie, blijkt negativiteit een belangrijk instrument te zijn in je leerproces. Het leert je de andere kant kennen. Zoals ik al eerder zei, het is aan jou hoe je de instrumenten gebruikt die wij je aanreiken. Beantwoord je negativiteit met meer negativiteit? Heeft vuur met vuur bestrijden je ooit iets opgeleverd? Of kies je ervoor om negativiteit te zien als het hulpmiddel wat het is, en herken je dat het je een kans biedt?  Ik respecteer je vrije wil en geef je de gelegenheid om hier voor jezelf over na te denken. Wat is die ‘kans’?

Vragensteller: Als de Ene Oneindige Creator Liefde is, betekent dat dan dat het niet uitmaakt of we kiezen voor liefde voor anderen of voor onszelf? Leidt elk pad terug naar de Bron?

HH: In zekere zin heb je gelijk, tot een bepaald punt. Want er is een groot verschil tussen houden van Jezelf en egoïstisch ( zelfzuchtig) zijn. Een heel groot verschil. Als je werkelijk begrijpt en weet  wat het inhoudt om ‘jezelf te kennen en van jezelf te houden’, dan kun je niet anders dan houden van anderen en ze helpen. Er zijn geen ‘anderen’. Als je dat begrijpt in de kern van je Zijn, dan ben je op weg naar Huis, naar de Oneindige Creator, en uiteindelijk terug in Oneindige Eenheid.

Vragen steller:

Ik ben het eens met een heleboel anderen dat uw antwoorden heel erg verglijkbaar zijn met andere bronnen. Ik heb veel gelezen en ook de channelings van Ra en de Cassiopians en anderen.

 

Kunt u de interpretatie van dergelijke channelings uitleggen en of er nog andere bronnen zijn die informatie geven vanuit uw familie?

HH: Ik heb al over Ra gespreken, ik heb nog nooit gehoord van de Cassiopians? Er zijn geen andere bronnen van informatie van mijn familie op dit moment dan deze. Maar het is mogelijk dat er nog een komt, afhankelijk van bepaalde gebeurtenissen.

 

Mijn algemene beeld van channelings is dat de meerderheid ervan van een heel slechte kwaliteit zijn. Dat is niet noodzakelijk een negatieve opmerking over degenen die ze naar voren brengen. Maar meer een gebrek aan ontvankelijkheid en teveel verstorende elementen. Het is heel ongewoon om een goed stabiel helder en onpartijdig channel te vinden. Het sleutel element van channelen is om in staat te zijn, de filters van je eigen persoonlijke overtuigingen uit te schakelen. Om naar voren te brengen wat er binnenkomt, niet wat jij denkt dat het betekent. Als ik jou zeg bedoel ik de channels in het algemeen. Onthoud altijd dat het om de boodschap gaat niet om de boodschapper. De Ra channelingen zijn heel accuraat. Het zijn de enige channels waarvan ik weet dat ze een heldere boodschap zijn. En zelfs hier is het geen 100 %; ik zou zeggen 85-90 %.

 

Een ander gevaar van channelen is dat je begint met het ontvangen van een positieve entiteit,  als je niet erg goed bent in je onderscheidingsvermogen en  uitermate voorzichtig met je bescherming met het identificeren van een binnenkomende entiteit, dan kun je een negatief channel binnenkrijgen wat zich voordoet als positief en dan jou meer en meer verkeerde informatie geeft daarmee jouw betrouwbaarheid schadend. Degene die je exacte data en tijden geven zijn degenen die je moet vermijden. Positieve entiteiten geven geen datums en tijden.  Negatieve doen dat, om zo een ‘val’ voor je te creëren. Als je een keer in de val bant gestapt om data en tijden  te voorspellen, en ze gebeuren niet dan zijn ‘ze’ erin geslaagd om het licht van jouw boodschap uit te zetten. Want hierna ziet niemand nog betrouwbaarheid in jou.

reacties  0 reacties reageren